Chetan Soorenji rainwater harvesting mumbai
Posted in Uncategorized

Mumbaikar’s Rainwater Harvesting System Recharges Neighbors’ Borewells

Chetan Soorenji, penduduk asli Mumbai, tinggal di daerah yang memiliki satu sumur bor untuk tiga rumah. Dengan berlalunya waktu, jumlah…