protective farming
Posted in Uncategorized

Brothers Boost Farmer Incomes With Innovative Agri-Tech Solutions

Setiap tahun, petani Rakesh Gundrashiya membudidayakan semangka di lahan seluas 50-bigha. Untuk tanaman yang subur, dia akan menggunakan lembaran mulsa…